Trypanosoma brucei (T. b. gambiense, T. b. rhodesiense) (Antikroppsbestämning)

Lyssna

Antikroppsbestämning i serum med indirekt immunfluorescens-test (IF).

Indikation
Nacklymfkörtelförstoring, huvudvärk, muskel -och ledvärk, utslag, feber eller CNS-symtom efter vistelse i endemiskt område.
Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel.

Provtagnings­anvisningar

I tidig fas av akut sjukdom kan serologi vara negativ, se Övrig info.

Transport
Inga speciella krav.
Svarstid
15-20 Arbetsdagar
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Underleverantörer av laboratorieanalyser

Differentiering av T. brucei rhodesiense och T. brucei gambiense.

Misstanke om akut sjukdom, framförallt T.b. rhodesiense: Mikroskopi och PCR rekommenderas alltid i första hand. Serologi rekommenderas inte som primärmetod, då serokonversionen kan komma efter symtomdebut.

Serologi är av värde efter de initiala veckorna, framförallt vid T.b. gambiense som oftast har ett långdraget förlopp över månader och år.