Trypanosoma brucei (T. b. gambiense, T. b. rhodesiense) (antikroppsbestämning)

Antikroppsbestämning i serum med indirekt immunfluorescens-test (IF) och CATT.

Analystyp
Indikation Nacklymfkörtelförstoring, huvudvärk, muskel -och ledvärk, utslag, feber eller CNS-symtom efter vistelse i endemiskt område.
Provmaterial Blod utan tillsats, serum.
Provtagnings­anvisningar

Provet tas cirka 2 veckor efter misstänkt infektionstillfälle.

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 3-4 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen utförs av underleverantör.

Differentiering av T. brucei rhodesiense och T. brucei gambiense.

Gå till toppen av sidan