Analystyp
Indikation

Används för att konfirmera zikavirus antikroppar då korsreaktivitet förekommer med andra flavivirus antikroppar.

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel.

Lämplig provvolym 5-10 mL blod.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid Svar inom 3 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Observera att anamnetiska data, inklusive insjukningsdatum och eventuell utlandsvistelse alltid ska anges vid insändande av prov för serologisk analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.

Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av zikavirus