Analystyp
Indikation

Används för att konfirmera zikavirus antikroppar då korsreaktivitet förekommer med andra flavivirus antikroppar.

Provmaterial

Serum i rör utan tillsats (röd kork eller gul kork med gel).

Lämplig provvolym: 5-10 ml blod.

Minsta provvolym: 200 µl serum .

Transporteras i rumstemperatur. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning inför transport av prov inom Sverige hänvisar vi till publikationen Packa provet rätt.

Svarstid Svar lämnas inom 21 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Observera att anamnetiska data, inklusive insjukningsdatum och eventuell utlandsvistelse alltid ska anges vid insändande av prov för serologisk analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.

Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av zikavirus