Parapoxvirus (elektronmikroskopi)

Detektion av virus med transmissionselektronmikroskop. Se även PCR.

Analystyp
Indikation

Vid misstanke om infektion med orfvirus (orf) eller pseudocowpoxvirus (Milker's nodule).

Provmaterial

Blåsmaterial eller skrap från blåsbotten. Provet kan vara i fast form eller vätska.

Provtagnings­anvisningar

Skrap med skalpellspets, skölj av med några droppar PBS eller koksaltlösning, Observera att skalpellblad ej får lämnas kvar i provröret.

Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid Svar lämnas inom 3 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och smittort, alltid ska anges vid insändande av prov. Dessa uppgifter är nödvändiga för val av analys samt bedömning av analysresultat.