Analystyp
Indikation Lindrig kolit och diarré, men även ulceration i grovtarmen; vanligtvis asymtomatisk.
Provmaterial Formalin- eller SAF-fixerad feces.
Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

I första hand rekommenderas mikroskopisk påvisning av trofozoiter i feces efter trikromfärgning.