Analystyp
Indikation Lindrig kolit och diarré, men även ulceration i grovtarmen; vanligtvis asymtomatisk.
Provmaterial SAF-fixerad feces. Observera att färgning inte kan utföras på formalinfixerat material.
Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Rörliga trofozoiter är lättast att känna igen i ”färskprov”. Saknas möjlighet att utföra färskprovsundersökning i direkt anslutning till provtagning kan trofozoiter påvisas efter trikromfärgning av SAF-fixerad feces. Påvisning av cystor efter koncentration av feces görs i andrahand.