Analystyp
Indikation Tarmsymtom, anemi (B12-brist), utsöndring av masksegment.
Provmaterial SAF- eller formalinfixerad feces, masksegment.
Provtagnings­anvisningar

Provet tas tidigast 4-5 veckor efter troligt infektionstillfälle.

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Andra Diphyllobothrium-arter, som har liknande fast mindre ägg, kan infektera människa. Fall av D. pacificum (förekommer i Sydamerika) har diagnostiserats vid Folkhälsomyndigheten.