Analystyp
Indikation Nacklymfkörtelförstoring, huvudvärk, muskel- och ledvärk, utslag, feber eller CNS-symtom efter vistelse i endemiskt område.
Provmaterial EDTA- eller kapillärblod, lymfkörtelaspirat, cerebrospinalvätska.
Provtagnings­anvisningar

Prov för mikroskopi tas vid symtomatisk bild. EDTA- eller kapillärblod samt lymfkörtelaspirat tas i tidiga stadier av infektionen. Cerebrospinalvätska tas senare, vid uppkomst av CNS-symtom.

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Mikroskopi tillåter inte differentiering av underarter.