Analystyp
Indikation

Vid misstanke om akut Puumalavirusinfektion (sorkfeber, nefropatia epidemica).

Provmaterial

Serum i sterilt rör utan tillsats eller med gel, lämpligen vacutainerrör eller motsvarande. Serum behöver ej inaktiveras. Lämplig provvolym: 5-10 ml blod. Minsta provvolym: 300 µl serum

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport med rörlig postgång.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid 3-7 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen kan kompletteras genom bestämning av IgM-antikroppar mot puumalavirus.

Puumalavirus-RNA kan i regel endast detekteras inom 5 dagar efter insjuknandet.

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och utlandsvistelse, alltid ska anges vid insändande av prov. Dessa uppgifter är nödvändiga för val av analys samt bedömning av analysresultat.