Analystyp
Indikation

Vid misstanke om akut Puumalavirusinfektion (sorkfeber, nefropatia epidemica).

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel. Lämplig provvolym 5-10 mL blod.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid Svar inom 3 arbetsdagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen kan kompletteras genom bestämning av IgM- och IgG-antikroppar mot puumalavirus.

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och utlandsvistelse, alltid ska anges vid insändande av prov. Dessa uppgifter är nödvändiga för val av analys samt bedömning av analysresultat.