Puumalavirus

Detektion av virus-nukleinsyra (RNA) i kliniskt prov.

Analystyp
Indikation

Vid misstanke om akut Puumalavirusinfektion (sorkfeber, nefropatia epidemica).

Provmaterial

Serum i sterilt rör utan tillsats eller med gel, lämpligen vacutainerrör eller motsvarande. Serum behöver ej inaktiveras. Lämplig provvolym: 5-10 ml blod. Minsta provvolym: 300 µl serum

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport med rörlig postgång.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid 3-7 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen kan kompletteras genom bestämning av IgM-antikroppar mot puumalavirus.

Puumalavirus-RNA kan i regel endast detekteras inom 5 dagar efter insjuknandet.

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och utlandsvistelse, alltid ska anges vid insändande av prov. Dessa uppgifter är nödvändiga för val av analys samt bedömning av analysresultat.

Gå till toppen av sidan