Trypanosoma brucei (T. b. gambiense, T. b. rhodesiense) (PCR)

Påvisning av parasit-DNA i provmaterial.

Analystyp
Indikation

Nacklymfkörtelförstoring, huvudvärk, muskel- och ledvärk, utslag, feber eller CNS-symtom efter vistelse i endemiskt område.

Provmaterial

EDTA-blod, lymfkörtelaspirat, cerebrospinalvätska.

Provtagnings­anvisningar

EDTA-blod samt lymfkörtelaspirat tas i tidiga stadier av infektionen. Vid uppkomst av CNS-symtom tas cerebrospinalvätska.

Blod eller benmärg tas i EDTA-rör.

Vävnadsbiopsier tas i steril 0,9 procent koksaltlösning eller 95 procent etanol. Undvik formalinfixering.

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 3-4 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen utförs av underleverantör.

Metoden tillåter inte differentiering av underarter.

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan