December

Lyssna

Ämnesområden
År

9 träffar inom Nyheter filtrerat på Smittskydd och sjukdomar

 • Fortsatt omfattande spridning av covid-19, influensa och RS-virus

  Publicerad:

  Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter att vara omfattande. Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka inom hemtjänst och på särskilda boenden för äldre (SÄBO).

 • Fortsatt vaccination mot covid-19 under 2023 för personer 65 år och äldre samt för yngre med riskfaktorer

  Publicerad:

  Från och med den 1 mars 2023 kommer Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot covid-19 att innebära två påfyllnadsdoser per år för personer 80 år och äldre samt för boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO). För personer 65 till 79 år samt till yngre personer med riskfaktorer

 • Spridningen av covid-19-, influensa- och RS-virus fortsätter

  Publicerad:

  Ökningen av antalet bekräftade fall av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter vilket leder till hög belastning på vården och påverkan på personalförsörjningen på många håll.

 • Nya scenarier tyder på en fortsatt ökning av covid-19

  Publicerad:

  Spridningen av covid-19 har ökat i Sverige under de senaste veckorna. Enligt nya scenarier från Folkhälsomyndigheten kan ökningen fortsätta ytterligare några veckor och nå sin topp i början till mitten av januari. Inom hälso- och sjukvården bör det finnas beredskap för att antalet patienter med

 • Fortsatt kraftigt ökad smittspridning av covid-19, influensa och RS-virus

  Publicerad:

  Spridningen av luftvägsinfektioner i samhället fortsätter att öka enligt Folkhälsomyndighetens övervakning. Myndigheten ser ett ökat intresse för att vaccinera sig mot covid-19 och påminner om att personer som är 65 år och äldre samt yngre personer i riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig. Det

 • Spridningen av vinterkräksjuka är igång

  Publicerad:

  Säsongen för vinterkräksjuka är nu igång. Både i samhället och inom vården väntas en ökning av antalet smittade under de närmaste veckorna.

 • Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus ökar kraftigt

  Publicerad:

  Spridningen av luftvägsinfektioner ökar nu kraftigt i samhället, och det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. Vaccination mot covid-19 och influensa är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom. Det är särskilt viktigt att personer som är 65 år och äldre

 • Folkhälsomyndigheten vill ha öppenvårdens hjälp att följa smittläget för influensa

  Publicerad:

  Med hjälp av ett enkelt prov i näsan på patienter med luftvägssymtom kan öppenvården hjälpa Folkhälsomyndigheten att följa förekomsten av influensa i befolkningen. Nu söker myndigheten fler som vill delta och bidra som sentinelläkare.

 • Viktigt att vaccinera sig nu när spridningen av covid-19 ökar

  Publicerad:

  Folkhälsomyndighetens senaste statistik visat att antalet rapporterade fall av covid-19 har legat på en högre nivå under de senaste veckorna. Därför är det hög tid att se till att man är vaccinerad enligt gällande rekommendationer. För äldre personer och de i medicinsk riskgrupp är det särskilt