Nu drar vaccinationerna mot säsongsinfluensa igång

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den allmänna vaccinationen mot säsongsinfluensa startar den 8 november. Under de fyra första veckorna kommer personer i riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal att prioriteras. Det finns en ökad risk för att influensaepidemin blir intensiv, och vaccination är därför viktig. För många kan vaccination mot säsongsinfluensa i samband med påfyllnadsdos mot covid-19 vara aktuellt.

Allmän influensavaccination av riskgrupper påbörjas i hela landet den 8 november. Vaccination rekommenderas främst till riskgrupperna, det vill säga de som riskerar att bli allvarligt sjuka: gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar såsom kronisk hjärt- eller lungsjukdom. Fram till och med den 4 december prioriteras vaccination av dessa grupper, samt vårdpersonal som arbetar nära dem. För personer i riskgrupper är vaccinationen mot influensa kostnadsfri. Om det är aktuellt med en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 kan den ges samtidigt som influensavaccinet i de flesta situationer.

̶ Det är viktigt att personer i riskgrupper får skydd mot både säsongsinfluensa och covid-19 eftersom båda virusen kan orsaka svåra infektioner. Vaccination är det bästa sättet att få skydd mot allvarlig sjukdom och död för personer som tillhör en riskgrupp, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Samtliga personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO) erbjuds precis som förra året ett förstärkt influensavaccin, för att få ett bättre skydd mot svår sjukdom. Det förstärkta vaccinet kan ge något ökade biverkningar, exempelvis ont i armen, feber eller muskelvärk.

Från och med den 5 december kan personer som inte ingår i de prioriterade grupperna erbjudas vaccination.

Vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom

Det är för tidigt att säkert säga hur säsongens influensaepidemi kommer att utvecklas, men det finns risk för att den blir intensiv: Spridningen av influensa har varit relativt låg i Sverige de senaste tre vintrarna, vilket betyder att fler nu är mottagliga för att smittas och insjukna. För de flesta går infektionen över av sig själv efter en veckas feber, muskelvärk, hosta och snuva eller som en lindrigare förkylning. Men en del personer drabbas hårdare. Även om influensavaccinet inte ger ett hundraprocentigt skydd så lindrar det symtomen och skyddar mot allvarlig sjukdom.

̶ Influensa, covid-19 och andra luftvägsinfektioner kan ge samma symtom. Det är viktigt att stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta, feber och muskelvärk. På det sättet minskar vi smittspridningen av de olika virus som cirkulerar.

Läs mer om symtom på influensa och behandling av influensasjuka via länken ”Sjukdomsinformation om influensa”. Praktisk information om vaccineringen finns för varje region på regionernas webbplatser eller 1177.se.

Läs mer