Världen är nära att utrota polio men har en bit kvar

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Arbetet för att utrota polio pågår på olika sätt över hela världen. Även i länder där polio länge varit borta, som Sverige, är en hög vaccinationstäckning nödvändig för att förhindra att sjukdomen sprids igen.

Den 24 oktober inträffar Världspoliodagen för att uppmärksamma den globala insatsen för att utrota polio. I början av 1920-talet var polio en av de mest fruktade sjukdomarna som varje år ledde till att hundratusentals barn förlamades. När vaccination infördes på 1950-talet minskade antalet fall snabbt och idag är Sverige fritt från polio tack vare en hög vaccinationstäckning.

Graf för polio, 1930-1970: graf-2020-polio.png (1500×1000) (folkhalsomyndigheten.se)

WHO lanserade 1988 the Global Polio Eradication Initiative (GPEI) i syfte att utrota sjukdomen. Genom politiska åtaganden och omfattande vaccinationsinsatser har polio minskat globalt. Två av tre vilda poliovirustyper (typ 2 och 3) har kunnat utrotas.

Hopp och möjliga bakslag på samma gång

Idag finns bara en typ av vilt poliovirus (typ 1) kvar i världen. Den typen cirkulerar bara i och mellan Afghanistan och Pakistan. WHO har som ambition att stoppa spridningen av polio i världen under 2023 och bedömer att målet är realistiskt. Afrika kunde efter stora insatser förklaras fritt från polio 2020. Fram till den 18 oktober i år har dock sju fall av polio typ 1 upptäckts i Moçambique. Om smittan håller sig kvar där riskerar kontinenten att förlora sin status som poliofri. Det skulle innebära ett stort steg tillbaka i världens arbete för att utrota polio.

Två sorters poliovaccin

Det finns två typer av poliovaccin: Ett inaktiverat poliovaccin (IPV) som ges med spruta, och ett oralt poliovaccin (OPV), som innehåller levande men försvagade virusstammar, och som ges som droppar i munnen. I Sveriges vaccinationsprogram har IPV alltid använts. OPV kan utsöndras med avföringen på samma sätt som vildtypsvirus. I miljöer med bristande sanitet och hygien kan ovaccinerade personer därför få ett skydd mot polio, om de får i sig OPV via förorenat vatten. De försvagade virusstammarna i OPV kan dock återfå sin sjukdomsframkallande förmåga om de sprids mellan människor som saknar immunitet och de därigenom får chansen att mutera.

Poliovirus upptäckt i avloppsvatten

Genom att ta prover från avloppsvatten är det möjligt att upptäcka om poliovirus cirkulerar bland människor. Under 2022 har poliovirus som utvecklats från OPV påvisats i avloppsvatten i ett femtontal länder, bland annat i Storbritannien och USA. I dessa två länder är polio eliminerat sedan länge, men fynden tyder på att OPV-besläktade virus ändå har kommit in i länderna och spridits mellan människor i vissa områden. Dessa områden har en lägre vaccinationstäckning än den rekommenderade (95 procent). Hittills har inga fall av polio rapporterats bland människor i Storbritannien. Ett fall av förlamning har upptäckts i USA.

Hög vaccinationstäckning minskar risken för smittspridning

Vaccination mot polio ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Täckningsgraden har under många år varit över 97 procent. En hög vaccinationstäckning gör att polioviruset inte kan sprida sig och orsaka utbrott om det eventuellt skulle följa med en resenär från ett poliodrabbat land.

Se över vaccinationsskyddet innan utlandsresa

Genom att vaccinera sig mot polio får man ett mycket bra skydd mot sjukdomen. Inför resor till länder där polio förekommer bör barn vara grundvaccinerade innan resan och vuxna ha fyllt på skyddet med en femte dos av poliovaccin om det gått tio år eller mer sedan den senaste dosen. Detta gäller både länder där polio av vildtyp förekommer, liksom länder där OPV-besläktade virus cirkulerar.

Fakta om polio

  • Polio, som också kallas barnförlamning, är en smittsam och ibland dödlig infektionssjukdom. Viruset utsöndras med avföringen och smittan sprids via avloppsförorenade vatten eller vid nära kontakt mellan människor. De flesta polioinfektioner är symtomfria men cirka en av 200 smittade personer drabbas av förlamning.
  • Det senaste inhemska fallet i Sverige konstaterades 1977.
  • Det inaktiverade poliovaccinet (IPV) ger skydd mot alla tre poliotyper. Alla länder har numera infört minst en dos av IPV i sina vaccinationsprogram. I Sverige har vi alltid använt det inaktiverade vaccinet.
  • Eftersom OPV innehåller levande försvagade virusstammar och poliovirus typ 2 har utrotats använder man idag huvudsakligen ett bivalent OPV, som ger skydd mot typerna 1 och 3.
  • Vaccination mot polio med IPV ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Alla barn erbjuds vaccin vid 3, 5 och 12 månaders ålder, samt en påfyllnadsdos vid 5 års ålder.

Vad gör Folkhälsomyndigheten?

Folkhälsomyndigheten ansvarar för den nationella övervakningen av polio och för diagnostik av poliovirus genom analys av prover som skickas in från alla landets laboratorier. Myndigheten tar också fram rekommendationer för vaccination, följer vaccinationstäckningen inom barnvaccinationsprogrammet och stödjer implementeringen av vaccinationsprogrammet för att det ska nå alla barn. Folkhälsomyndigheten är också nationell myndighet för inneslutning av poliovirus (NAC).

Med början under sommaren  2022 genomför myndigheten en nationell inventering av biologiska material som innehåller eller kan innehålla poliovirus, så kallade PIM (poliovirus potentially infectious material).

Läs mer om polio