1988 startade Världshälsoorganisationen (WHO) en kampanj för global utrotning av polio vilken är en av de största internationella insatserna inom folkhälsan någonsin. Baserat på framgången i detta arbete godkände WHO 2014 The endgame strategy 2013-2018 med målet om en poliofri värld 2018.

En viktig del av endgame strategin är GAPIII (The Global Action Plan) vilken förbinder den strategiska handlingsplanen med den praktiska hanteringen av poliovirus (och poliovirusinfekterad material) i de laborativa verksamheterna. Den globala strategin är att begränsa antalet laboratorier som arbetar med, alternativt förvarar patientprover eller provmaterial som kan innehålla poliovirus och samtidigt destruera allt onödigt poliovirusinnehållande material för att eliminera risken för ett återinförande av polioviruset till omvärlden.

Läs mer om inneslutning av poliovirus i WHO:s Europaregion

Folkhälsomyndigheten har fått uppdraget från regeringen, i egenskap av nationell samordnare av polio containment, att ansvara för Sveriges åtaganden att kartlägga poliovirus i Sverige. Uppdraget innebär också att inventera alla laboratorier som hanterar och/eller förvarar vildtypspoliovirus, vaccinstammar eller smittförande/potentiellt smittförande material såsom vävnadsprover.

Folkhälsomyndighetens nationella övervakningsprogram för enterovirus inklusive poliovirus

Vid regelbundna inventeringar, som samordnas av myndigheten, är berörda laboratorier skyldiga att tillhandahålla detaljerad dokumentation om aktuella poliovirusstammar och materialets förvaringsplats inom organisationen. Denna information ligger till grund för den nationella inventering som årligen rapporteras till WHO.