Inför resor till länder där polio förekommer

Vid resor till länder d��r polio förekommer bör barn vara grundvaccinerade innan resan och vuxna fylla på skyddet med en femte dos av poliovaccin om det har gått tio år sedan den senaste dosen. Spädbarn bör vara primärvaccinerade med två doser enligt vaccinationsschemat eller med tre doser enligt påskyndat schema om resan ska ske före 5 månaders ålder.

Inför resor till länder som utgör en risk för internationell smittspridning

WHO har utfärdat tillfälliga rekommendationer för länder som utgör en risk för internationell smittspridning. Enligt dessa bör alla resenärer som vistats längre än fyra veckor i riskländer ha fått poliovaccin 4 veckor till 12 månader innan de lämnar landet. Rekommendationerna ses över var tredje månad.

Läs mer

Läs mer om aktuell status avseende polio i olika länder här: Polio i världen: fortsatt internationellt hot mot människors hälsa.