Pilotstudie visar hur tillgång till viktiga antibiotika kan säkras i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Tillgång till flera nya antibiotika – och dessutom tillgång tidigare än andra jämförbara europeiska länder. Det är resultatet av en pilotstudie om en helt ny ersättningsmodell till läkemedelsföretag, som presenteras i en rapport till regeringen.

Folkhälsomyndigheten fick 2018 i uppdrag av regeringen att testa och utvärdera en alternativ ersättningsmodell som ska kunna användas för att säkerställa att särskilt viktiga antibiotika som används på sjukhus finns att tillgå i Sverige. Att ha tillgång till rätt sorts antibiotika är avgörande vid infektioner med resistenta bakterier, men Sverige är en liten marknad och nya läkemedel tenderar att introduceras sent eller aldrig. Av de läkemedel som finns i landet riskerar även vissa att försvinna från marknaden när försäljningen är låg.

̶ Det här drabbar till exempel nya, effektiva antibiotika som är särskilt viktiga för kritiskt sjuka patienter som är infekterade av multiresistenta bakterier. Men den pilotstudie som vi har gjort och som vi nu presenterar i den här delrapporten visar att problemet med tillgången till vissa antibiotika i Sverige går att lösa, säger Jenny Hellman, utredare på Folkhälsomyndigheten.

En ändamålsenlig ersättningsmodell

I pilotstudien tecknade Folkhälsomyndigheten avtal med fyra läkemedelsföretag som skulle tillhandahålla fem olika sorters antibiotika. Bland annat garanterades företagen en ersättning på minst fyra miljoner kronor per produkt och år, mot att de höll ett lager av produkten i Sverige och garanterade leverans till sjukhus inom ett dygn från beställning. Regionerna betalade som vanligt för läkemedlen, och om intäkten från regionerna för ett visst läkemedel var lägre än det garanterade beloppet betalade staten mellanskillnaden till respektive läkemedelsföretag.

Studien visar att ersättningsmodellen är ändamålsenlig för att säkerställa tillgängligheten till antibiotika. Genom den fick Sverige tillgång till flera nya läkemedel. Sverige fick dessutom tillgång till läkemedlen tidigare än andra jämförbara europeiska länder. På sikt skulle modellen troligen även kunna användas för andra läkemedel än antibiotika, och eventuellt även för äldre produkter.

Under våren 2023 kommer en slutrapport med analyser av pilotmodellens kliniska och ekonomiska konsekvenser, samt en slutlig rekommendation till regeringen om ersättningsmodellens nivå och om den bör förlängas i Sverige.

Läs mer