Vägledning om temperatur inomhus

Lyssna

I Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning och allmänna råd kan du som miljö- och hälsoskyddsinspektör hitta stöd vid handläggningen av ärenden om temperatur inomhus enligt miljöbalken. Där framgår även vilka riktvärden för inomhustemperatur som gäller.

Det termiska klimatet inomhus påverkar människors hälsa och välbefinnande. För hög eller låg temperatur kan utgöra en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Den som äger en fastighet eller driver en verksamhet är ansvarig för att miljön inomhus inte ger upphov till negativa hälsoeffekter.

Till dig som privatperson

Om du som privatperson upplever inomhustemperaturen som för kall eller för varm, eller om du upplever besvärande drag, vänd dig i första hand till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om inte tillräckliga åtgärder görs är nästa steg att kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. De kan ställa krav på att fastighetsägaren ska utreda och eventuellt åtgärda inomhustemperaturen.

Tillsyn och tillsynsvägledning

Stöd för bedömning av ärenden som rör termiskt inomhusklimat finns i:

  • Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2024:10), och
  • Tillsynsvägledning om temperatur inomhus

Dessa publikationer vänder sig till dig som utövar tillsyn enligt miljöbalken och utgör ett hjälpmedel vid tillsynen enligt miljöbalken, men de kan också användas av verksamhetsutövare, fastighetsägare och andra intresserade.

I publikationerna framgår även vilka riktvärden som gäller för höga och låga temperaturer inomhus. Folkhälsomyndigheten har även tagit fram förslag på mätprotokoll som kan användas vid utredningar av inomhustemperaturen.

Mätprotokoll, termiskt inomhusklimat (PDF, 228 kB)