Jävsdeklaration

Lyssna

Hantering av jäv, intressekonflikter och övriga bindningar när externa experter och uppdragstagare anlitas.

Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Statens veterinärmedicinska anstalt, eHälsomyndigheten, FORTE, Vård- och omsorgsanalys samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har gemensamt tagit fram en jävsdeklaration (blankett) som ska fyllas i innan myndigheterna anlitar en extern expert eller annan uppdragstagare.

Myndigheterna har även tagit fram en information om hur blanketten ska fyllas i samt vad som avses med jäv, bindningar och intressekonflikter och hur vi allmänt ser på dessa frågor.

Deklaration för bedömning av jäv, intressekonflikter och andra bindningar för experter/uppdragstagare (PDF, 943 kB)

Hantering av jäv, intressekonflikter och övriga bindningar när externa experter och uppdragstagare anlitas (PDF, 324 kB)

Declaration of interest concerning experts/consultants engaged by the agencies (PDF, 506 kB)

Declaration of Interest – Information from the agencies (PDF, 116 kB)