Illustrationer av hälsovarningar – På förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, tobaksvaror och örtprodukter för rökning

Lyssna

Den här publikationen vänder sig till dig som tillverkar, hanterar eller utövar tillsyn över elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, tobaksvaror och örtprodukter för rökning.

Publikationen innehåller information om hur hälsovarningar är reglerade samt illustrationer som exemplifierar hur hälsovarningar kan utformas och placeras på olika typer av förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, rökfria tobaksvaror, tobaksvaror för rökning och örtprodukter för rökning.

Observera att illustrationerna inte är rättsligt bindande.

Engelsk version av publikationen: Illustrations of health warnings – On packaging of electronic cigarettes and refill containers, tobacco free nicotine products, tobacco products and herbal products for smoking

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23231