Krav på märkning av rökfria tobaksvaror

Lyssna

Förpackningar till rökfria tobaksvaror som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med hälsovarningar på svenska.

Krav på märkning omfattar förpackningar. Med förpackning avses:

 • Styckförpackning, den minsta enskilda förpackning som tillhandahålls på marknaden.
 • Ytterförpackning, varje förpackning som innehåller en styckförpackning eller ett antal styckförpackningar, varvid transparenta omslag inte anses vara ytterförpackningar.

Förpackningar till rökfria tobaksvaror som tillhandahålls till konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med hälsovarningar på svenska. Du som är tillverkare eller importör ansvarar för att förpackningarna har korrekt märkning. Dessutom är viss märkning på förpackningar till rökfria tobaksvaror och på själva produkten otillåten, förbjuden produktpresentation.

Från och med den 20 maj 2024 ska styckförpackningar till rökfria tobaksvaror vara försedda med spårbarhets- och säkerhetsmärkning.

Hälsovarning

Förpackningar till rökfria tobaksvaror ska förses med följande hälsovarning på svenska:

Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande

Hälsovarningen ska:

 • Återges på förpackningens två största ytor. Det är förpackningssidans yttre yta som avses.
 • Täcka 30 procent av den yta där den ska placeras. Dimensionen ska beräknas i förhållande till den berörda ytan när förpackningen är stängd.
 • Vara omgiven av en svart ram med en bredd på 1 mm innanför den yta som är reserverad för hälsovarningen.
 • Vara tryckt i svart fet stil med typsnittet Helvetica och på vit bakgrund.
 • Vara tryckt med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för hälsovarningen.
 • Vara i centrum på den reserverade ytan. På rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska hälsovarningen placeras parallellt med förpackningens sidokant.
 • Vara parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för hälsovarningen.

Därtill ska hälsovarningen:

 • Vara tryckt och inte kunna avlägsnas eller utplånas. På styckförpackningar får hälsovarningen sättas fast med hjälp av klistermärken. Dessa klistermärken ska inte kunna avlägsnas.
 • Vara fullt synlig, den får inte vara helt eller delvis dold eller brytas av annan märkning.
 • Förbli intakt när styckförpackningen öppnas.
 • Inte dölja eller bryta annan märkning, exempelvis spårnings- eller säkerhetsmärkning på en styckförpackning.

Otillåten märkning

Märkningen på förpackningar till rökfria tobaksvaror och på själva tobaksvaran får inte:

 • Antyda att en viss rökfri tobaksvara är mindre skadlig än andra sådana varor.
 • Innehålla information om halten av nikotin, tjära eller kolmonoxid i tobaksvaran.
 • Likna ett livsmedel.
 • Likna en kosmetisk produkt.
 • Antyda att en viss rökfri tobaksvara har miljöfördelar.
 • Hänvisa till smak, doft eller tillsatser. Observera att förbudet mot att hänvisa till smak, doft eller tillsatser inte gäller snus.