Krav på märkning av tobaksvaror för rökning

Lyssna

Förpackningar till tobaksvaror för rökning som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med en allmän varning och rökavvänjningsinformation samt en varningstext på svenska.

Krav på märkning omfattar förpackningar. Med förpackning avses:

 • Styckförpackning, den minsta enskilda förpackning som tillhandahålls på marknaden.
 • Ytterförpackning, varje förpackning som innehåller en styckförpackning eller ett antal styckförpackningar, varvid transparenta omslag inte anses vara ytterförpackningar.

Förpackningar till tobaksvaror för rökning som tillhandahålls till konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med en allmän varning och rökavvänjningsinformation samt en varningstext på svenska. Du som är tillverkare eller importör ansvarar för att förpackningarna har korrekt märkning. Dessutom är viss märkning på förpackningar till tobaksvaror för rökning och på själva produkten otillåten, förbjuden produktpresentation.

Från och med den 20 maj 2024 ska styckförpackningar till tobaksvaror för rökning vara försedda med spårbarhets- och säkerhetsmärkning.

Allmän varning och rökavvänjningsinformation

Förpackningar till tobaksvaror för rökning ska förses med följande allmänna varning och rökavvänjningsinformation på svenska:

Rökning dödar

Sluta-Röka-Linjen: 020-84 00 00 www.slutarokalinjen.se

Den allmänna varningen och rökavvänjningsinformationen ska:

 • Återges på den mest synliga ytan av förpackningen. Det är förpackningssidans yttre yta som avses.
 • Täcka 30 procent av den yta där den ska placeras. Om ytan är större än 150 cm2, ska varningen täcka en yta av 45 cm2. Dimensionen ska beräknas i förhållande till den berörda ytan när förpackningen är stängd.
 • Vara omgiven av en svart ram med en bredd på minst 3 mm och högst 4 mm utanför den yta som är reserverad för varningen.
 • Vara tryckt i svart fet stil med typsnittet Helvetica och på vit bakgrund.
 • Vara tryckt med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för den allmänna varningen och rökavvänjningsinformationen.
 • Vara i centrum på den reserverade ytan. På rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska den allmänna varningen och rökavvänjningsinformationen placeras parallellt med förpackningens sidokant.
 • Vara parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för den allmänna varningen och rökavvänjningsinformationen.

Varningstext

Förpackningar till tobaksvaror för rökning ska förses med en av fjorton svenska varianter av varningstext. Varningstexten ska växlas, så att alla fjorton varianter av varningstext blir använda och i så hög utsträckning som möjligt används lika många gånger på varje varumärke av tobaksvara för rökning:

 • Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer
 • Rökning orsakar mun- och halscancer
 • Rökning skadar lungorna
 • Rökning orsakar hjärtinfarkt
 • Rökning orsakar stroke och funktionsnedsättningar
 • Rökning ger förträngningar i blodkärlen
 • Rökning ökar risken för blindhet
 • Rökning skadar tänderna och tandköttet
 • Rökning kan döda ditt ofödda barn
 • Rök skadar dina barn, din familj och dina vänner
 • Barn till rökare röker oftare själva
 • Sluta röka nu – lev vidare för dina nära och kära
 • Rökning minskar fruktsamheten
 • Rökning ökar risken för impotens

Varningstexten ska:

 • Återges på den näst mest synliga ytan av förpackningen. Det är förpackningssidans yttre yta som avses. På styckförpackningar med fällbart lock är den näst mest synliga ytan den som blir synlig när förpackningen är öppen.
 • Täcka 40 procent av den yta där den ska placeras. Om ytan är större än 150 cm2, ska varningen täcka en yta av 45 cm2. Dimensionen ska beräknas i förhållande till den berörda ytan när förpackningen är stängd.
 • Vara omgiven av en svart ram med en bredd på minst 3 mm och högst 4 mm utanför den yta som är reserverad för varningen.
 • Vara tryckt i svart fet stil med typsnittet Helvetica och på vit bakgrund.
 • Vara tryckt med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för varningstexten.
 • Vara i centrum på den reserverade ytan. På rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska varningstexten placeras parallellt med förpackningens sidokant.
 • Vara parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för varningstexten.

Därtill ska den allmänna varningen och rökavvänjningsinformationen samt varningstexten:

 • Vara tryckt och inte kunna avlägsnas eller utplånas. På styckförpackningar får hälsovarningen sättas fast med hjälp av klistermärken. Dessa klistermärken ska inte kunna avlägsnas.
 • Vara fullt synlig, den får inte vara helt eller delvis dold eller brytas av annan märkning.
 • Förbli intakt när styckförpackningen öppnas.
 • Inte dölja eller bryta annan märkning, exempelvis spårnings- eller säkerhetsmärkning på en styckförpackning.

Otillåten märkning

Märkningen på förpackningar till tobaksvaror för rökning och på själva tobaksvaran får inte:

 • Antyda att en viss tobaksvara för rökning är mindre skadlig än andra sådana varor.
 • Innehålla information om halten av nikotin, tjära eller kolmonoxid i tobaksvaran.
 • Likna ett livsmedel.
 • Likna en kosmetisk produkt.
 • Antyda att en viss tobaksvara för rökning har miljöfördelar.
 • Hänvisa till smak, doft eller tillsatser.