Chikungunyavirusinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sjukdomen är inte anmälningspliktig i Sverige.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Chikungunyavirusinfektion 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades färre än fem fall av chikungunyavirusinfektion i Sverige.

Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat 178 prover från 170 individer med frågeställning chikungunyavirusinfektion.

Sjukdomen är inte anmälningspliktig i Sverige.

Läs mer