Sjukdomsinformation om isosporainfektion

Lyssna

Isospora förekommer över hela världen, framför allt i tropiska och subtropiska områden, och infekterar uteslutande människa.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Infektion i Sverige med Isospora är mycket ovanligt men har någon gång påvisats hos personer som vistats i endemiskt område. Parasiten kan orsaka diarré, som hos patienter med nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av en hivinfektion, kan bli livshotande.

Orsakande mikroorganismer, smittvägar och smittspridning

Isospora belli är en encellig parasit, protozo. Isospora måste ha en värd (människa) att föröka sig i, tillväxt kan inte ske fritt i miljön. En infekterad människa utsöndrar så kallad oocystor via avföringen.

Människa smittas genom att hon får i sig oocystor via mat eller dryck. Isospora kan spridas direkt från människa till människa. Inkubationstiden anges till cirka en vecka.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Symtomen är relaterad till mängden parasiter. De utgörs framför allt av illamående, eventuellt med kräkningar samt magsmärtor och diarré. Utan behandling kan besvären vara länge, ibland flera månader, och då leda till viktnedgång. Om patienten är immunsupprimerad, till exempel på grund av en hivinfektion, kan tillståndet obehandlat leda till döden. Sjukdomen kan effektivt behandlas med läkemedel.

Diagnos ställs genom mikroskopisk påvisning av oocystor i ett avföringsprov.

Allmänt förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot sjukdomen och den är svår att förebygga. Undvik intag av föda eller vatten som kan vara kontaminerat.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Isospora är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Isosporiasis (cdc.gov)