Sjukdomsinformation om lymfogranuloma venereum (LGV)

Lyssna

Lymfogranuloma venereum är en könssjukdom som är ovanlig i Sverige. Sjukdomen ses framförallt hos män som har sex med män. Andra benämningar: LGV eller Lymfogranuloma inguinale.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar lymfogranuloma venereum och hur sprids den?

Lymfogranuloma venereum orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis, dock av en helt annan typ än den som ger upphov till den vanliga klamydiasjukdomen (se Klamydiainfektion). Sjukdomen smittar sexuellt.

Symtom och komplikationer

Sjukdomen debuterar med smärtfria, ytliga små slemhinnesår genitalt eller analt, som ofta inte ens noteras. Sedan utvecklas lymfkörtelsvullnad vanligtvis enbart i en ljumske. Utan behandling sker så småningom en lymfkörtelsmältning och fistlar kan bildas. Om tillståndet förblir obehandlat kan vävnadsförstörelsen med sin kroniska ärrbildning bli omfattande och invalidiserande. Ärrbildning med skrumpning kring ändtarmen är också en viktig komplikation.

Inkubationstiden är 10-21 dagar.

Diagnostik och behandling

Diagnosen grundar sig på den kliniska bilden och molekylärbiologiska metoder.

Infektion behandlas med antibiotika.

Allmänt förebyggande åtgärder

Kondom är ett relativt säkert skydd mot lymfogranuloma venereum och andra sexuellt överförda infektioner, förutsatt att kondomen är hel och används under hela samlaget. Det finns inget vaccin mot sjukdomen.

Åtgärder vid inträffade fall/utbrott

Lymfogranuloma venereum klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom som ska smittspåras. Inträffade fall anmäls avidentifierat till smittskyddsläkaren samt till Folkhälsomyndigheten.