Sjukdomsinformation om mikrosporidios

Lyssna

Mikrosporidios orsakas av en parasit som förekommer i hela världen. Det finns ett mycket stort antal arter beskrivna och alla slags djur inklusive däggdjur, fåglar, fiskar och insekter kan vara värddjur. Sjukdomen är sällan diagnosticerad i Sverige.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar mikrosporidios och hur smittar den?

De finns över tusen olika arter av Microsporidia beskrivna, men bara ett fåtal kan infektera människa och orsaka sjukdomen mikrosporidios. De vanligaste arterna som infekterar människa är Enterocytozoon bieneusi och olika Encephalitozoon-arter. Parasiten producerar sporer som sprids med avföringen och urinen från infekterade individer. Sporerna är härdiga och överlever länge i miljön. Smitta sker sannolikt genom att man får i sig sporer via inandning eller att de sväljs med föda eller vatten.
Fall hos människa förekommer i stora delar av världen. De flesta fall av mikrosporidios har beskrivits hos personer med nedsatt immunförsvar men smitta hos fullt friska förekommer.

Det är ovanligt att fall av mikrosporidios upptäcks i Sverige men sjukdomen kan vara underdiagnostiserad.

Symtom och komplikationer

Symtomen är beroende av vilken mikrosporidieart som orsakar infektionen, vilka organ som angrips samt om personen har ett nedsatt immunförsvar eller ej. De vanligaste symptomen är besvär från mage och tarm, men ögon, hud och muskelbesvär förekommer. Personer med normalt immunförsvar drabbas oftast enbart av övergående magbesvär och diarréer. Sjukdomen kan vara dödlig hos personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs oftast via mikroskopi.

Mikrosporidios orsakad av Encephalitozoon arter kan vid behov behandlas med läkemedel mot parasiter medan effektiv behandling av E. bieneusi saknas.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Mikrosporidios är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Kommentarer

Microsporidia betraktades tidigare som en protozo, men genetiska studier har visat att den är närmare besläktad med svamp.

År 2010 inträffade ett utbrott av mikrosporidios hos lunchgäster vid ett hotell i Värmland. 135 människor insjuknade med diarré och magbesvär.