Sjukdomsinformation om Ross River fever (RRF)

Lyssna

Ross River fever (RRF), som inte har något svenskt namn, är en virussjukdom som sprids via myggor. RRF är en vektorburen zoonos det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa och många olika däggdjur är reservoar för smittan.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Sjukdomen förekommer i Australien, där större eller mindre epidemier uppträder regelbundet. Epidemiska utbrott har även rapporterats från flera öar i Stilla Havet. Smittan finns inte i Sverige men sannolikt har flera svenska turister drabbats av RRF utan att sjukdomen diagnostiserats.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

RRF orsakas av ett virus som tillhör gruppen alphavirus. Sjukdomen överförs till människa via Aedes- och Culex-myggor. Ett stort antal däggdjur fungerar som reservoar, bland annat känguru. Sjukdomen kan ej spridas direkt från människa till människa.

Inkubationstiden anges vanligen vara mellan sju–elva dygn.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Sjukdomen kallas ibland för "epidemisk polyartrit" och är framför allt en ledsjukdom. De flesta som drabbas får också närmast röda hund-liknande hudutslag som brukar försvinna efter någon vecka och som företrädesvis sitter på bålen. Alla leder i kroppen kan angripas men vanligast är hand- och fotleder samt knälederna. I många fall är den angripna leden tydligt svullen. Förutom ledsmärtor och utslag kan patienterna också besväras av ont i muskulaturen samt aptitlöshet. Feber saknas ofta.

Sjukdomen måste betecknas som godartad och leder aldrig till döden. Ledbesvären kan dock vara mycket invalidiserande och det kan i vissa fall dröja flera månader innan patienten känner sig fullt frisk.

Någon specifik behandling finns inte utan terapin får inriktas på att lindra patientens ledsymtom. Diagnostiken är oftast serologisk och grundar sig på att antikroppar mot RRF påvisas i patientens blod.

Allmänt förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot sjukdomen men genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för RRF, liksom för andra insektsöverförda smittor.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.