Sjukdomsinformation om springmaskinfektion

Annan benämning: Enterobiasis.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Bild på Enterobius vermicularis (springmask), ägg.Enterobius vermicularis (springmask), ägg. Foto: Marianne Lebbad, Folkhälsomyndigheten Springmask förekommer över hela världen. Infektion med springmask yttrar sig främst som en mer eller mindre besvärande klåda kring ändtarmens mynning, framför allt nattetid. Sjukdomen är vanlig i Sverige.

Vad orsakar springmaskinfektion och hur sprids den?

Orsakande organism är en rundmask, Enterobius vermicularis, vilken som vuxen blir cirka tio mm lång. Masken kan ibland ses som små vita trådar i avföring eller runt ändtarmen. Människan är enda värddjur för springmasken.

Masken lever i tarmen och den vuxna honan lägger sina ägg strax utanför ändtarmsmynningen. Äggen sprids i miljön till exempel på sängkläder, i textilier och i damm och förblir smittsamma i flera veckor. De dör dock i direkt solljus. Man infekteras genom att svälja ner äggen. Barn återinfekteras ofta av sina egna maskars ägg, om de stoppar fingrarna i munnen efter att tidigare ha kliat sig i stjärten.

Inkubationstiden är svårdefinierad, eftersom symtom ses först efter upprepade återinfektioner och månader efter den första infektionen. Maskens livscykel varar i två till sex veckor.

Symtom och komplikationer

Många infektioner förlöper utan nämnvärda symtom. Det är framför allt den nattliga klådan kring ändtarmen som vållar besvär. Småflickor kan också få en uttalad klåda i slemhinnan genitalt. Eftersom äggen ofta finns kvar i miljön är återinsjuknanden vanliga.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs genom att man påvisar ägg eller vuxen mask. Äggen kan lätt synliggöras i ett tejptest, där en bit tejp trycks mot ändtarmsmynningen och sedan fästs på ett objektglas för mikroskopisk undersökning.

Sjukdomen kan effektivt behandlas med läkemedel.

Förebyggande åtgärder

God hand- och toaletthygien förebygger smitta.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig, och några särskilda smittskyddsåtgärder är inte motiverade. Byte av sängkläder samt noggrann städning av sovrummet bör dock vidtas. Ofta rekommenderas behandling av hela familjen.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Pinworm infection

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan