Nyheter under 2023

Nyheter publicerade under 2023.

Följ oss på Twitter för uppdateringar och nyheter om spelprevention

På Twitterkontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet.

 • Ansökan om bidrag för spelförebyggande arbete nu öppen

  Publicerad

  Organisationer som arbetar med att förebygga spelproblem kan nu ansöka om bidrag från Folkhälsomyndigheten för 2024. Sista dag för att ansöka är den 30 september 2023.

 • Förståelse för grundläggande ekonomi saknas hos många

  Publicerad

  En av fyra svenskar saknar grundläggande ekonomiska kunskaper enligt en ny undersökning från Finansinspektionen. I ett av tre svenska hushåll finns en oro för att pengarna inte ska räcka. Elva procent uppger att de ibland…

 • Problemspelande finns i hela befolkningen men förekommer mer i vissa grupper

  Publicerad

  Över fyra procent av befolkningen har någon grad av spelproblem. Problemspelande förekommer i hela befolkningen, men mer i vissa grupper än andra. Det visar en sammanställning av resultat från Swelogs 2021, en befolkningsundersökning…

 • Ny sida om statistik om hjälpsökande på spelprevention.se

  Publicerad

  Var femte person med problemspelande och var tionde som har en familjemedlem med spelproblem har sökt hjälp för detta, enligt Swelogs 2021. Många har också uppsökt eller varit i kontakt med olika vård- eller stödverksamheter som familjerådgivning eller…

 • Deltagare till enkät om Spelpaus sökes

  Publicerad

  Spelinspektionen har i dagarna startat en enkätundersökning för att utveckla Spelpaus.se. Undersökningen är öppen till den 15 maj och riktar sig till personer som är eller har varit avstängda för spel i Spelpaus.se.

 • Fortsatt ökad omsättning på spelmarknaden

  Publicerad

  Omsättningen på spelmarknaden var 27,4 miljarder under år 2022, en ökning med 5 procent jämfört med året innan. Det visar Spelinspektionens årsredovisning. Ökningen skedde främst inom kommersiellt spel.

 • Antal självtester ökar hos Stödlinjen visar årsrapport

  Publicerad

  Under 2022 sjönk antalet kontakter till Stödlinjen något bland personer som själva spelar, men steg bland anhöriga till personer med spelproblem. Antalet personer som gör självtester av sina egna spelvanor har ökat. Det visar en ny årsrapport.

 • Förebyggande arbete om spel om pengar bör inkludera dataspel

  Publicerad

  Lootlådor, skin-gambling, kasinostreaming och annat som ligger i gråzonen mellan dataspel och spel om pengar, har ett tydligt samband med spelproblem. Den nationella samordningen för spel har också efterfrågat att området tydligare ska ingå i det förebyggande…

 • Broschyr lyfter närståendes behov av stöd

  Publicerad

  Närstående till personer med spelproblem har både mer ekonomiska och sociala problem och drabbas oftare av psykisk ohälsa än de som inte har närstående med spelproblem. En ny broschyr från Folkhälsomyndigheten belyser närståendes situation och hälsa.

 • Spelproblem ger stora samhällskostnader

  Publicerad

  Den beräknade kostnaden för samhället på grund av spelproblem var år 2021 cirka 9 miljarder kronor. Det visar en ny hälsoekonomisk studie som Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi tagit fram på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

 • Beslut om bidrag kring spelproblem 2023

  Publicerad

  Organisationer har en viktig roll i att komplettera statens, regionernas och kommunernas spelförebyggande insatser. Två ideella organisationer får dela på 3,5 miljoner kronor för att förebygga skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar. Folkhälsomyndigheten…