ANDT-uppföljning

Följ upp ANDT-politiken

Här kan du på ett samlat sätt följa utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) genom de indikatorer som är kopplade till ANDT-strategins övergripande mål och mål 1-5. Indikatorerna i Indikatorlabbet baseras på de antagna indikatorer som Regeringens tillsatta arbetsgrupp under år 2011 föreslog som uppföljnings- och utvärderingsstruktur för ANDT-strategin. Sedan år 2016 tillgängliggörs även indikatorer från Länsrapportens undersökning.

I Indikatorlabbet tillgängliggörs data för att stödja arbetet med uppföljning och analys av utvecklingen inom ANDT och riktar sig till statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner och organisationer. Ett löpande utvecklingsarbete pågår för att fler indikatorer ska kunna redovisas på läns- och kommunnivå.

Indikatorlabbet

Statistikverktyg för uppföljning inom alkohol, narkotika, dopning och tobak. 

Gå till indikatorlabbet

Ett modernt verktyg för regional uppföljning av cancerpreventivt arbete

Bild på Ellen Brynskog
Här berättar Ellen mer om hur de använder Indikatorlabbet i framtagandet av rapporten

Använd Indikatorlabbet

Steg-för-steg se hur du kan använda Indikatorlabbet för att studera en eller flera av indikatorerna i statistikverktyget.

Användarguide