Invasiv infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Andel smittade i Sverige:0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%53,0%70,0%68,0%59,0%53,0%54,0%56,0%60,0%60,0%51,0%46,0%29,0%
Andel smittade utomlands:0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%1,0%3,0%2,0%1,0%1,0%2,0%1,0%1,0%1,0%1,0%1,0%0,0%
Andel som saknar uppgift:100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%46,0%27,0%30,0%40,0%46,0%44,0%43,0%39,0%39,0%48,0%53,0%71,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2004

Totalt 119 rapporterade fall.

 • 34 (29,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 85 (71,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2005

Totalt 252 rapporterade fall.

 • 116 (46,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 133 (53,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 2
 2. Ryssland - 1

År 2006

Totalt 323 rapporterade fall.

 • 165 (51,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 156 (48,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 1
 2. Thailand - 1

År 2007

Totalt 409 rapporterade fall.

 • 246 (60,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 160 (39,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 2
 2. Tanzania - 1

År 2008

Totalt 461 rapporterade fall.

 • 277 (60,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 181 (39,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Centralafrikanska Republiken - 1
 2. Gambia - 1
 3. Thailand - 1

År 2009

Totalt 438 rapporterade fall.

 • 244 (56,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 188 (43,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 2
 2. Saint Kitts & Nevis - 1
 3. Gambia - 1
 4. Indien - 1
 5. Afrika - 1

År 2010

Totalt 360 rapporterade fall.

 • 194 (54,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 160 (44,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 2
 2. Afghanistan - 1
 3. Gambia - 1
 4. Tanzania - 1
 5. Afrika - 1

År 2011

Totalt 402 rapporterade fall.

 • 214 (53,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 182 (46,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Norge - 1
 2. Österrike - 1
 3. Dominikanska republiken - 1
 4. Sudan - 1
 5. Thailand - 1
 6. Kenya - 1

År 2012

Totalt 584 rapporterade fall.

 • 347 (59,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 7 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 230 (40,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 2
 2. Thailand - 2
 3. Norge - 1
 4. Filippinerna - 1
 5. USA - 1

År 2013

Totalt 748 rapporterade fall.

 • 510 (68,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 14 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 224 (30,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 3
 2. Thailand - 3
 3. Finland - 2
 4. Myanmar - 1
 5. Ryssland - 1
 6. Sydafrika - 1
 7. Dominikanska republiken - 1
 8. Indonesien - 1
 9. Karibien - 1

År 2014

Totalt 541 rapporterade fall.

 • 380 (70,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 14 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 147 (27,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 2
 2. Afrika - 2
 3. Gambia - 2
 4. Afghanistan - 1
 5. Frankrike - 1
 6. Spanien - 1
 7. Egypten - 1
 8. Danmark - 1
 9. Filippinerna - 1
 10. Cypern - 1
 11. Italien - 1

År 2015

Totalt 573 rapporterade fall.

 • 303 (53,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 7 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 263 (46,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 2
 2. Österrike - 1
 3. Storbritannien - 1
 4. Dominikanska republiken - 1
 5. Sudan - 1
 6. Egypten - 1

År 2016

Totalt 626 rapporterade fall.

 • 2 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 624 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2017

Totalt 668 rapporterade fall.

 • 1 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 667 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2018

Totalt 823 rapporterade fall.

 • 3 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 820 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2019

Totalt 768 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 768 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2020

Totalt 376 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 376 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2021

Totalt 15 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 15 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.