Invasiv infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/01/0,350/00/01/0,360/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/1,74
Gävleborg0/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/1,57
Jönköping0/00/00/00/00/01/0,280/02/0,581/0,291/0,290/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/01/0,420/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/01/0,520/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/00/00/00/00/01/0,073/0,232/0,151/0,072/0,152/0,16
Stockholm0/00/00/00/00/01/0,040/00/02/0,091/0,041/0,04
Södermanland0/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/01/0,281/0,283/0,860/01/0,290/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/02/0,760/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/01/0,380/00/00/0
Västra Götaland0/00/00/00/00/02/0,125/0,305/0,300/00/00/0
Örebro0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/01/0,220/00/00/00/00/0
Totalt0/00/00/00/00/07/0,0714/0,1414/0,147/0,076/0,066/0,06