Invasiv infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Blekinge0/00/00/00/00/05/3,196/3,8910/6,543/1,962/1,302/1,30
Dalarna0/00/00/00/00/07/2,4920/7,1710/3,6020/7,2311/3,977/2,52
Gotland0/00/00/00/00/02/3,482/3,498/13,995/8,734/6,974/6,98
Gävleborg0/00/00/00/01/0,3516/5,6710/3,5722/7,9119/6,8619/6,8818/6,50
Halland0/00/00/00/00/014/4,4418/5,7926/8,475/1,641/0,333/1,00
Jämtland0/00/00/00/00/07/5,497/5,525/3,959/7,133/2,379/7,10
Jönköping0/00/00/00/00/019/5,4627/7,8427/7,9115/4,4211/3,2514/4,15
Kalmar0/00/00/00/00/01/0,424/1,6915/6,4116/6,857/3,009/3,85
Kronoberg0/00/00/00/00/011/5,745/2,6415/8,0112/6,455/2,704/2,17
Norrbotten0/00/00/00/00/010/4,0016/6,4018/7,2111/4,423/1,208/3,21
Skåne0/00/01/0,071/0,070/035/2,6851/3,9592/7,2273/5,7741/3,2732/2,57
Stockholm0/00/00/00/00/019/0,8522/1,0025/1,1518/0,8411/0,5210/0,48
Södermanland0/00/00/00/00/07/2,4621/7,4813/4,6810/3,649/3,308/2,95
Uppsala0/00/00/00/00/013/3,6716/4,5823/6,6528/8,188/2,3610/2,97
Värmland0/00/01/0,350/00/014/5,0712/4,3617/6,2021/7,696/2,198/2,92
Västerbotten0/00/00/00/00/012/4,5515/5,718/3,0611/4,227/2,696/2,31
Västernorrland0/00/00/00/00/08/3,2812/4,9329/11,976/2,4710/4,128/3,29
Västmanland0/00/00/00/00/015/5,6718/6,8721/8,1021/8,1912/4,726/2,37
Västra Götaland0/00/01/0,050/01/0,0558/3,5179/4,8487/5,3816/0,9918/1,139/0,56
Örebro0/00/00/00/00/013/4,4610/3,4715/5,257/2,478/2,8410/3,56
Östergötland0/00/00/00/00/017/3,819/2,0324/5,4821/4,8418/4,179/2,09
Totalt0/00/03/0,021/0,002/0,02303/3,07380/3,89510/5,28347/3,63214/2,25194/2,06