Invasiv infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/01/0,650/01/0,650/00/02/1,302/1,300/0
Dalarna3/1,082/0,722/0,723/1,080/02/0,721/0,360/02/0,721/0,361/0,361/0,36
Gotland2/3,492/3,490/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg1/0,362/0,721/0,360/01/0,360/01/0,360/00/01/0,360/02/0,72
Halland2/0,670/02/0,671/0,330/00/00/00/00/01/0,331/0,330/0
Jämtland1/0,781/0,780/01/0,780/02/1,571/0,780/00/00/00/01/0,78
Jönköping4/1,194/1,192/0,594/1,191/0,290/03/0,890/00/01/0,290/03/0,89
Kalmar0/01/0,421/0,420/01/0,421/0,421/0,423/1,281/0,420/00/00/0
Kronoberg1/0,540/00/00/00/00/00/00/01/0,541/0,541/0,541/0,54
Norrbotten0/02/0,801/0,402/0,802/0,802/0,800/01/0,401/0,400/01/0,400/0
Skåne6/0,488/0,654/0,3210/0,814/0,325/0,406/0,485/0,404/0,328/0,653/0,244/0,32
Stockholm12/0,595/0,243/0,1410/0,499/0,448/0,399/0,444/0,194/0,197/0,347/0,347/0,34
Södermanland1/0,371/0,376/2,233/1,111/0,371/0,372/0,741/0,371/0,370/00/00/0
Uppsala4/1,200/02/0,600/01/0,302/0,603/0,900/00/00/01/0,301/0,30
Värmland6/2,190/02/0,733/1,091/0,362/0,732/0,730/01/0,360/01/0,361/0,36
Västerbotten2/0,771/0,383/1,162/0,771/0,382/0,770/01/0,381/0,380/00/00/0
Västernorrland1/0,411/0,412/0,822/0,821/0,414/1,641/0,412/0,820/01/0,411/0,410/0
Västmanland3/1,192/0,791/0,392/0,790/02/0,790/01/0,390/00/00/00/0
Västra Götaland8/0,517/0,442/0,127/0,444/0,258/0,515/0,311/0,064/0,252/0,127/0,447/0,44
Örebro1/0,355/1,793/1,070/00/00/02/0,710/00/02/0,711/0,350/0
Östergötland2/0,463/0,702/0,462/0,464/0,933/0,701/0,231/0,230/00/01/0,232/0,46
Totalt60/0,6447/0,5039/0,4152/0,5532/0,3444/0,4739/0,4120/0,2120/0,2127/0,2828/0,3030/0,32