Invasiv infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge1/0,651/0,650/00/00/00/01/0,650/00/00/01/0,651/0,65
Dalarna0/01/0,362/0,721/0,362/0,721/0,361/0,361/0,361/0,363/1,081/0,360/0
Gotland0/00/02/3,481/1,740/00/00/00/00/01/1,740/00/0
Gävleborg3/1,083/1,085/1,811/0,362/0,722/0,720/00/01/0,360/01/0,363/1,08
Halland2/0,660/03/0,992/0,660/00/01/0,330/00/01/0,330/00/0
Jämtland0/00/02/1,582/1,581/0,790/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/02/0,591/0,291/0,292/0,593/0,881/0,290/01/0,291/0,290/02/0,59
Kalmar1/0,421/0,421/0,421/0,421/0,420/00/01/0,422/0,850/00/01/0,42
Kronoberg1/0,541/0,540/02/1,080/00/02/1,080/00/00/01/0,540/0
Norrbotten0/00/01/0,401/0,400/00/00/00/01/0,400/00/00/0
Skåne8/0,635/0,395/0,398/0,636/0,474/0,314/0,313/0,234/0,313/0,230/05/0,39
Stockholm19/0,912/0,0912/0,5713/0,625/0,239/0,434/0,195/0,234/0,191/0,046/0,2811/0,52
Södermanland1/0,361/0,361/0,362/0,730/00/00/00/01/0,362/0,732/0,730/0
Uppsala2/0,591/0,291/0,291/0,290/01/0,291/0,291/0,291/0,290/01/0,293/0,88
Värmland1/0,360/00/00/01/0,360/00/01/0,360/00/01/0,362/0,73
Västerbotten0/02/0,771/0,382/0,772/0,770/00/01/0,380/02/0,771/0,383/1,15
Västernorrland3/1,231/0,412/0,820/03/1,231/0,411/0,411/0,410/02/0,820/01/0,41
Västmanland0/03/1,183/1,181/0,392/0,780/01/0,391/0,390/00/00/01/0,39
Västra Götaland6/0,377/0,447/0,448/0,508/0,504/0,256/0,374/0,254/0,251/0,064/0,256/0,37
Örebro3/1,061/0,350/00/01/0,351/0,351/0,350/01/0,351/0,351/0,350/0
Östergötland1/0,233/0,692/0,463/0,690/02/0,461/0,231/0,230/02/0,462/0,463/0,69
Totalt52/0,5435/0,3651/0,5350/0,5236/0,3728/0,2925/0,2620/0,2121/0,2220/0,2122/0,2342/0,44