Invasiv infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/02/0,580/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/00/00/00/01/0,071/0,070/00/00/00/00/00/0
Stockholm0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/01/0,280/01/0,280/00/00/00/00/01/0,280/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland1/0,380/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland1/0,061/0,062/0,121/0,060/00/00/00/00/00/00/00/0
Örebro0/00/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt2/0,022/0,024/0,042/0,022/0,021/0,010/00/00/01/0,010/00/0