Invasiv infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/01/0,631/0,633/1,911/0,630/00/00/00/00/01/0,630/0
Dalarna1/0,351/0,352/0,711/0,350/01/0,350/03/1,060/00/00/05/1,77
Gotland0/01/1,740/00/00/00/01/1,740/00/00/00/00/0
Gävleborg5/1,773/1,060/03/1,061/0,353/1,062/0,700/01/0,350/00/04/1,41
Halland3/0,951/0,310/02/0,632/0,631/0,311/0,311/0,312/0,631/0,311/0,310/0
Jämtland2/1,571/0,780/00/00/01/0,781/0,782/1,570/00/00/00/0
Jönköping5/1,434/1,141/0,287/2,015/1,431/0,282/0,570/00/01/0,282/0,574/1,14
Kalmar1/0,421/0,420/00/00/00/01/0,421/0,421/0,421/0,421/0,421/0,42
Kronoberg1/0,524/2,094/2,091/0,521/0,520/02/1,041/0,523/1,560/00/00/0
Norrbotten3/1,201/0,403/1,204/1,600/02/0,802/0,800/01/0,401/0,402/0,801/0,40
Skåne10/0,767/0,534/0,309/0,693/0,235/0,388/0,613/0,232/0,154/0,3010/0,764/0,30
Stockholm15/0,6711/0,4911/0,4911/0,4911/0,4911/0,495/0,225/0,224/0,175/0,2215/0,6714/0,62
Södermanland1/0,350/03/1,053/1,052/0,700/00/01/0,350/02/0,700/02/0,70
Uppsala1/0,287/1,971/0,284/1,123/0,841/0,280/01/0,280/01/0,281/0,281/0,28
Värmland2/0,725/1,810/03/1,083/1,081/0,362/0,722/0,720/01/0,362/0,721/0,36
Västerbotten0/04/1,514/1,513/1,130/00/00/01/0,372/0,750/01/0,374/1,51
Västernorrland1/0,410/00/03/1,232/0,820/01/0,411/0,410/00/01/0,411/0,41
Västmanland2/0,751/0,372/0,753/1,134/1,510/00/03/1,131/0,370/01/0,371/0,37
Västra Götaland12/0,726/0,3615/0,908/0,489/0,549/0,547/0,424/0,244/0,247/0,423/0,185/0,30
Örebro2/0,681/0,344/1,371/0,341/0,343/1,032/0,680/01/0,341/0,343/1,031/0,34
Östergötland1/0,220/08/1,796/1,340/02/0,442/0,440/03/0,672/0,442/0,443/0,67
Totalt68/0,6960/0,6063/0,6375/0,7648/0,4841/0,4139/0,3929/0,2925/0,2527/0,2746/0,4652/0,52