Invasiv infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/01/0,631/0,632/1,271/0,630/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna1/0,351/0,352/0,711/0,350/00/00/02/0,710/00/00/00/0
Gotland0/01/1,740/00/00/00/01/1,740/00/00/00/00/0
Gävleborg4/1,413/1,060/03/1,061/0,353/1,062/0,700/00/00/00/00/0
Halland3/0,951/0,310/02/0,632/0,631/0,311/0,311/0,312/0,631/0,310/00/0
Jämtland2/1,571/0,780/00/00/01/0,781/0,782/1,570/00/00/00/0
Jönköping3/0,864/1,141/0,285/1,433/0,861/0,282/0,570/00/00/00/00/0
Kalmar0/01/0,420/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg1/0,523/1,563/1,561/0,521/0,520/02/1,040/00/00/00/00/0
Norrbotten3/1,201/0,400/03/1,200/00/01/0,400/01/0,401/0,400/00/0
Skåne8/0,615/0,384/0,306/0,462/0,152/0,156/0,461/0,071/0,070/00/00/0
Stockholm4/0,171/0,044/0,171/0,042/0,085/0,221/0,041/0,040/00/00/00/0
Södermanland1/0,350/00/03/1,051/0,350/00/01/0,350/01/0,350/00/0
Uppsala1/0,286/1,690/02/0,563/0,841/0,280/00/00/00/00/00/0
Värmland2/0,725/1,810/02/0,723/1,080/01/0,361/0,360/00/00/00/0
Västerbotten0/04/1,514/1,512/0,750/00/00/00/02/0,750/00/00/0
Västernorrland1/0,410/00/03/1,232/0,820/01/0,411/0,410/00/00/00/0
Västmanland2/0,751/0,371/0,373/1,134/1,510/00/03/1,131/0,370/00/00/0
Västra Götaland10/0,605/0,3013/0,787/0,428/0,485/0,303/0,183/0,181/0,063/0,180/00/0
Örebro2/0,680/04/1,371/0,341/0,343/1,031/0,340/01/0,340/00/00/0
Östergötland0/00/06/1,345/1,120/02/0,442/0,440/02/0,440/00/00/0
Totalt48/0,4844/0,4443/0,4352/0,5234/0,3424/0,2425/0,2516/0,1611/0,116/0,060/00/0