Invasiva infektioner med grupp A streptokocker (iGAS) 2016–2017

Lyssna

Bakgrund

Infektioner med grupp A streptokocker (GAS, Streptococcus pyogenes) är vanliga och orsakar bland annat halsfluss, svinkoppor (impetigo), rosfeber (erysipelas) och ytliga sårinfektioner. GAS kan också orsaka mer allvarliga invasiva infektioner såsom blodförgiftning (sepsis), allvarliga mjukdelsinfektioner (nekrotiserande fasciit, NF), och syndrom med kraftig toxinpåverkan (streptococcal toxic shock syndrome, STSS). GAS kan producera en rad olika virulensfaktorer, framför allt M-proteiner och exotoxiner som associeras med mer allvarliga infektioner. Infektioner med invasiva grupp A streptokocker blev anmälningspliktig 2004.

Utfall

Invasiva grupp-A streptokocker rapporteras säsongsvis från juli till och med juni nästkommande år (se länk nedan för analys av säsongen 2016-2017). Här redovisas även incidens årsvis och för 2017 rapporterades 668 fall av iGAS, vilket motsvarar en incidens av 6,6 per 100 000 invånare och år (figur 1). Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2016 då 626 fall rapporterades.

Figur 1. Incidens (fall per 100 000 invånare) av invasiva grupp-A streptokocker 2008–2017.

Graf som visar incidens av invasiva grupp-A streptokocker 2008-2017

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS)

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Invasiva grupp-A streptokocker - säsongsrapport 2016-2017