Botulism är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls både från behandlande läkare och laboratorium till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Inhemskt smittade fall skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen för att spåra misstänkta livsmedel. Botulism är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Botulism 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 anmäldes ett fall av spädbarnsbotulism i Sverige. Provet skickades till Statens Serum Institut (SSI) för analys varvid neurotoxintyp B kunde påvisas. Smittkällan gick inte att fastställa.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om botulism
Tabellsamling – årsrapporter 2018