Botulism är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls både från behandlande läkare och laboratorium till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Inhemskt smittade fall skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen för att spåra misstänkta livsmedel. Botulism är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

  Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
  Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Jönköping 0/00/00/00/00/01/0,280/00/00/00/00/0
  Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Skåne 0/00/00/01/0,070/00/00/01/0,080/02/0,160/0
  Stockholm 1/0,040/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,370/00/0
  Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västra Götaland 0/00/00/00/04/0,240/00/00/00/00/00/0
  Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,230/00/0
  Totalt1/0,010/00/01/0,014/0,041/0,010/01/0,012/0,022/0,020/0