Clostridium botulinum är en bakterie som växer i syrefria miljöer och som bildar motståndskraftiga sporer som överlever tillagning. När bakterien tillväxer bildar den ett toxin (bakteriegift) som blockerar nervimpulserna till tvärstrimmig muskulatur och ger förlamningar i bland annat andningsmuskulaturen. Botulism är således inte en infektion utan en förgiftning.

Sjukdomen finns över hela världen men är numera sällsynt i Sverige. Sedan slutet av 60-talet har det anmälts 25 fall av botulism i Sverige. Sjukdomen smittar inte från person till person.

Utfall

Under 2016 anmäldes ett fall av livsmedelsbotulism i Sverige. Den troliga smittkällan var leverpastej importerad från Ungern.

Läs mer

Sjukdomsinformation om botulism

ECDC: Sjukdomsinformation om botulism

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar