Sammanfattning och bedömning

Under 2018 anmäldes ett fall av spädbarnsbotulism i Sverige. Provet skickades till Statens Serum Institut (SSI) för analys varvid neurotoxintyp B kunde påvisas. Smittkällan gick inte att fastställa.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om botulism
Tabellsamling – årsrapporter 2018