Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades inga fall av botulism till Folkhälsomyndigheten. Det har totalt under den senaste tioårsperioden rapporterats 11 fall av botulism i Sverige.

Läs mer