Veckorapport om calicivirus, vecka 14, 2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 11 april 2024 och redovisar läget för calicivirus vecka 14 (1–7 april).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Den nationella säsongsepidemin av vinterkräksjuka pågår sedan vecka 49. De senaste veckorna har antalet rapporterade fall minskat och är på samma nivå som de föregående två säsongerna vid samma tidpunkt.

Under vecka 14 analyserades totalt 1 207 prover för calicivirus, vilket är 3 procent färre än vecka 13 då 1 248 prover analyserades. Av dessa rapporterades totalt 215 fall positiva för calicivirus (197 norovirus och 18 sapovirus) vilket är 20 procent färre jämfört med vecka 13 då 270 positiva fall rapporterades. Andelen positiva var 18 procent vecka 14, jämfört med 22 procent vecka 13.

Figursamling

Webbsök

Webbsök visar andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka. Grafen visar också när andelen sökningar passerar den statistiska gräns som indikerar en ökad spridning i samhället.

Figur 1. Andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka.

Vecka 49 passerades tröskelvärdet för epidemistart för vinterkräksjuka.

Laboratoriebekräftade fall

Bekräftade fall och analyserade prover

Figur 2a. Antal laboratorieverifierade fall av calicivirus säsong 2021–2022 och 2022–2023 samt fram till aktuell rapportvecka säsong 2023–2024.

Vecka 14 har 215 fall rapporterats vilket är 20 procent färre jämfört med föregående vecka.

Figur 2b. Antal analyserade prover och andel positiva prover per vecka, från vecka 40 2023 till aktuell rapportvecka.

Vecka 14 har 1207 prover rapporterats vilket är 3 procent färre jämfört med vecka 13.

Kommentarer till statistiken

Övervakningssystemet Webbsök följer sökningar med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se Övervakningen bygger på en beräknad statistisk gräns för när sökningarna indikerar en ökad spridning i samhället och ger oftast en förvarning ett par veckor innan säsongen med calicivirusutbrott inom sjukvården startar. Den exakta startpunkten kan variera från säsong till säsong och för olika delar av landet.

Säsongsövervakningen för calicivirus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där calicivirusinfektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).