Veckorapport om calicivirus, vecka 2, 2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 18 januari 2024 och redovisar läget för calicivirus vecka 2 (8–14 januari).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Den nationella epidemin av vinterkräksjuka pågår sedan vecka 49 och antalet rapporterade fall är i nivå med förra årets säsong så här års.

Under vecka 2 rapporterades totalt 158 fall av calicivirus (145 norovirus, 7 sapovirus samt 6 otypade prov) vilket är 17 procent fler jämfört med vecka 1. Under vecka 2 rapporterades totalt 1 111 prover analyserade för calicivirus, vilket är tre procent fler jämfört med vecka 1. Andelen positiva prover var 14 procent vecka 2 jämfört med 13 procent vecka 1.

Figursamling

Webbsök

Webbsök visar andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka. Grafen visar också när andelen sökningar passerar den statistiska gräns som indikerar en ökad spridning i samhället.

Figur 1. Andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka.

Vecka 49 passerades tröskelvärdet för epidemistart för vinterkräksjuka.

Laboratoriebekräftade fall

Bekräftade fall och analyserade prover

Figur 2a. Antal laboratorieverifierade fall av calicivirus säsong 2021-2022 och 2022-2023 samt fram till aktuell rapportvecka säsong 2023–2024.

Vecka 2 har 158 fall rapporterats vilket är på samma nivå föregående säsong under samma tid.

Figur 2b. Antal analyserade prover och andel positiva prover per vecka, från vecka 40 2023 till aktuell rapportvecka.

Hittills under säsongen har provtagningen varierat mellan 764 och 1 111 prover per vecka. Vecka 2 togs provet på 1 111 personer.

Kommentarer till statistiken

Övervakningssystemet Webbsök följer sökningar med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se Övervakningen bygger på en beräknad statistisk gräns för när sökningarna indikerar en ökad spridning i samhället och ger oftast en förvarning ett par veckor innan säsongen med calicivirusutbrott inom sjukvården startar. Den exakta startpunkten kan variera från säsong till säsong och för olika delar av landet.

Säsongsövervakningen för calicivirus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där calicivirusinfektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).