Veckorapport om calicivirus, vecka 49, 2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 13 december 2023 och redovisar läget för calicivirus vecka 49 (4–10 december).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Andelen av det totala antalet sökningar som gjorts på 1177.se med sökordet vinterkräksjuka har vecka 49 passerat den statistiskt uträknade gräns som indikerar att spridningen av calicivirus har ökat i samhället. Detta, sammantaget med att ett ökat antal laboratoriebekräftade fall har rapporterats till Folkhälsomyndigheten, visar att säsongen för vinterkräksjuka 2023-2024 har startat.

Under vecka 49 rapporterades totalt 103 fall av calicivirus (87 norovirus, 15 sapovirus samt 1 otypat prov) vilket är en ökning med 61 procent jämfört med vecka 48. Årets säsong startade samma vecka som säsongen 2022/2023 och antalet rapporterade fall är något fler i år jämfört med samma tid förra året. För vecka 49 rapporterades 46 fall vardera från Götaland och Svealand och 11 fall från Norrland. Under vecka 49 rapporterades totalt 1 008 analyserade prover för calicivirus vilket är 11 procent fler analyserade prover än vecka 48. Andelen positiva prover var 10 procent vecka 49 jämfört med 7 procent vecka 48.

Tabell- och figursamling

Webbsök

Webbsök visar andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka. Grafen visar också när andelen sökningar passerar den statistiska gräns som indikerar en ökad spridning i samhället. Tidigare säsongsstarter är markerade med gröna punkter.

Figur 1. Andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka.

Vecka 49 passerades tröskelvärdet för epidemistart för vinterkräksjuka.

Laboratoriebekräftade fall

Bekräftade fall och analyserade prover

Figur 2a. Antal laboratorieverifierade fall av calicivirus säsong 2021-2022 och 2022-202 samt fram till aktuell rapportvecka säsong 2023–2024.

Vecka 49 har 103 fall rapporterats vilket är fler än föregående vecka.

Figur 2b. Antal analyserade prover och andel positiva prover per vecka, från vecka 40 2022 till aktuell rapportvecka.

Hittills under säsongen provtagningen varierat mellan 764 och 1 008 prover per vecka.

Kommentarer till statistiken

Övervakningssystemet Webbsök följer sökningar med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se Övervakningen bygger på en beräknad statistisk gräns för när sökningarna indikerar en ökad spridning i samhället och ger oftast en förvarning ett par veckor innan säsongen med calicivirusutbrott inom sjukvården startar. Den exakta startpunkten kan variera från säsong till säsong och för olika delar av landet.

Säsongsövervakningen för calicivirus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där calicivirusinfektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).