Veckorapport om calicivirus, vecka 50, 2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 21 december 2023 och redovisar läget för calicivirus vecka 50 (11–17 december).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Den nationella epidemin av vinterkräksjuka är igång sedan vecka 49. Andelen av det totala antalet sökningar som gjorts på 1177.se med sökordet vinterkräksjuka och antalet laboratoriebekräftade fall har fortsatt att öka vecka 50.

Under vecka 50 rapporterades totalt 120 fall av calicivirus (110 norovirus, 8 sapovirus samt 2 otypade prov) vilket är en ökning med 15 procent jämfört med vecka 49. För vecka 50 rapporterades 57 fall från Götaland, 55 fall från Svealand och 8 fall från Norrland. Under vecka 50 rapporterades totalt 1 032 analyserade prover för calicivirus vilket är på samma nivå som vecka 49. Andelen positiva prover var 12 procent vecka 50 jämfört med 10 procent vecka 49.

Figursamling

Webbsök

Webbsök visar andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka. Grafen visar också när andelen sökningar passerar den statistiska gräns som indikerar en ökad spridning i samhället.

Figur 1. Andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka.

Vecka 49 passerades tröskelvärdet för epidemistart för vinterkräksjuka.

Laboratoriebekräftade fall

Bekräftade fall och analyserade prover

Figur 2a. Antal laboratorieverifierade fall av calicivirus säsong 2021-2022 och 2022-202 samt fram till aktuell rapportvecka säsong 2023–2024.

Vecka 50 har 120 fall rapporterats vilket är det högsta antalet för säsongen.

Figur 2b. Antal analyserade prover och andel positiva prover per vecka, från vecka 40 2022 till aktuell rapportvecka.

Hittills under säsongen har provtagningen varierat mellan 764 och 1 032 prover per vecka.

Kommentarer till statistiken

Övervakningssystemet Webbsök följer sökningar med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se Övervakningen bygger på en beräknad statistisk gräns för när sökningarna indikerar en ökad spridning i samhället och ger oftast en förvarning ett par veckor innan säsongen med calicivirusutbrott inom sjukvården startar. Den exakta startpunkten kan variera från säsong till säsong och för olika delar av landet.

Säsongsövervakningen för calicivirus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där calicivirusinfektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).