Veckorapport om calicivirus, vecka 52, 2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 4 januari 2024 och redovisar läget för calicivirus vecka 52 (25–31 december).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Den nationella epidemin av vinterkräksjuka pågår sedan vecka 49. De senaste veckornas helgdagar påverkar provtagningen och inrapporteringen av data, vilket gör att statistiken för vecka 51 och 52 inte är komplett.

Under vecka 52 rapporterades totalt 111 fall av calicivirus (102 norovirus, 6 sapovirus samt 3 otypade prov) vilket är på samma nivå som vecka 51. Under vecka 52 rapporterades 60 fall från Götaland, 42 fall från Svealand och 9 fall från Norrland. Under vecka 52 rapporterades totalt 952 prover som analyserats för calicivirus vilket är sju procent färre jämfört med vecka 51. Andelen positiva prover var 12 procent vecka 52 jämfört med 10 procent vecka 51.

Figursamling

Webbsök

Webbsök visar andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka. Grafen visar också när andelen sökningar passerar den statistiska gräns som indikerar en ökad spridning i samhället.

Figur 1. Andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka.

Vecka 49 passerades tröskelvärdet för epidemistart för vinterkräksjuka.

Laboratoriebekräftade fall

Bekräftade fall och analyserade prover

Figur 2a. Antal laboratorieverifierade fall av calicivirus säsong 2021-2022 och 2022-2023 samt fram till aktuell rapportvecka säsong 2023–2024.

Vecka 52 har 111 fall rapporterats vilket är på samma nivå som vecka 51.

Figur 2b. Antal analyserade prover och andel positiva prover per vecka, från vecka 40 2023 till aktuell rapportvecka.

Hittills under säsongen har provtagningen varierat mellan 764 och 1 067 prover per vecka. Vecka 52 provtogs 926 personer.

Kommentarer till statistiken

Övervakningssystemet Webbsök följer sökningar med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se Övervakningen bygger på en beräknad statistisk gräns för när sökningarna indikerar en ökad spridning i samhället och ger oftast en förvarning ett par veckor innan säsongen med calicivirusutbrott inom sjukvården startar. Den exakta startpunkten kan variera från säsong till säsong och för olika delar av landet.

Säsongsövervakningen för calicivirus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där calicivirusinfektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).