Veckorapport om calicivirus, vecka 6, 2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 15 februari 2024 och redovisar läget för calicivirus vecka 6 (5–11 februari).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Den nationella säsongsepidemin av vinterkräksjuka pågår sedan vecka 49. Antalet rapporterade fall de senaste veckorna är högre än motsvarande veckor förra säsongen och årets säsongstopp ser ut att komma ett par veckor tidigare än förra året.

Under vecka 6 rapporterades totalt 270 fall av calicivirus (253 norovirus, 12 sapovirus samt 5 otypade prov) vilket är 13 procent fler jämfört med vecka 5 då 240 fall rapporterades. Under vecka 6 rapporterades totalt 1 328 prover analyserade för calicivirus, vilket är på samma nivå som vecka 5 då 1 316 prover analyserades. Andelen positiva prover var 20 procent vecka 6, jämfört med 18 procent vecka 5.

Figursamling

Webbsök

Webbsök visar andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka. Grafen visar också när andelen sökningar passerar den statistiska gräns som indikerar en ökad spridning i samhället.

Figur 1. Andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka.

Vecka 49 passerades tröskelvärdet för epidemistart för vinterkräksjuka.

Laboratoriebekräftade fall

Bekräftade fall och analyserade prover

Figur 2a. Antal laboratorieverifierade fall av calicivirus säsong 2021-2022 och 2022-2023 samt fram till aktuell rapportvecka säsong 2023–2024.

Vecka 6 har 270 fall rapporterats vilket är 13 procent fler jämfört med vecka 5.

Figur 2b. Antal analyserade prover och andel positiva prover per vecka, från vecka 40 2023 till aktuell rapportvecka.

Vecka 6 har 1328 prover rapporterats vilket är på samma nivå som vecka 5.

Kommentarer till statistiken

Övervakningssystemet Webbsök följer sökningar med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se Övervakningen bygger på en beräknad statistisk gräns för när sökningarna indikerar en ökad spridning i samhället och ger oftast en förvarning ett par veckor innan säsongen med calicivirusutbrott inom sjukvården startar. Den exakta startpunkten kan variera från säsong till säsong och för olika delar av landet.

Säsongsövervakningen för calicivirus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där calicivirusinfektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).