Calicivirus – sjukdomsstatistik

Lyssna

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens frivilliga laboratorierapportering av calicivirus.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Veckorapporter

Folkhälsomyndigheten följer löpande calicivirusspridningen i Sverige genom frivilligrapportering från landets mikrobiologiska laboratorier. Övervakningen sker under perioden oktober–maj (vecka 40–20). Läget sammanfattas under denna period i Ccalicivirusrapporter (vinterkräksjuka) som publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Calicivirus veckorapporter (vinterkräksjuka)

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Vinterkräksjuka – calicivirusinfektion 2016–2017

Sammanfattning

Säsongen startade i början av november och sträckte sig in i mitten av maj. Toppen med flest rapporterade fall inföll vecka 9 (20-26 februari). Totalt rapporterades 4 801 fall av calicivirus vilket är en ökning med ungefär 600 fall jämfört med förra säsongen. Högst incidens per 100 000 invånare rapporterades från Västerbottens län, tätt följt av Jönköping och Östergötland.

Vinterkräksjukesäsongen 2016-2017 har i stor utsträckning liknat de tre senaste säsongerna att döma av antalet inrapporterade fall. Andelen sökningar på ordet ”vinterkräksjuka” på 1177 Vårdguidens webbplats tyder dock på att spridningen i samhället antagligen varit något mer intensiv jämfört med föregående säsong.

Slutrapport Calicivirussäsongen 2016-2017 (PDF, 634 kB)