Calicivirus – sjukdomsstatistik

Lyssna

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens frivilliga laboratorierapportering av calicivirus.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Veckorapporter

Folkhälsomyndigheten följer löpande calicivirusspridningen i Sverige genom frivilligrapportering från landets mikrobiologiska laboratorier. Övervakningen sker under perioden oktober–maj (vecka 40–20). Läget sammanfattas under denna period i Ccalicivirusrapporter (vinterkräksjuka) som publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Calicivirus veckorapporter (vinterkräksjuka)

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Vinterkräksjuka – calicivirusinfektion 2015–2016

Sammanfattning

Att döma av antalet inrapporterade fall tyder allt på att vinterkräksjukesäsongen 2015-2016 har varit av det mildare slaget och i stor utsträckning liknat de två senaste säsongerna. Oftast följs en säsong med många smittade av en mild säsong. Anledningen till att vi nu sett tre på varandra följande milda säsonger är inte klarlagd. Säsongen startade i början av december, sträckte sig in i mitten av maj och hade sin topp med flest rapporterade fall vecka 7 (15-21 februari). Totalt rapporterades 3929 fall av norovirus och 256 fall av sapovirus vilket är en minskning med totalt 284 fall jämfört med förra säsongen. Högst incidens per 100 000 invånare rapporterades från Södermanlands län tätt följt av Jönköping och Jämtland.

Trots att säsongen betraktades som mild har ett flertal calicivirusutbrott rapporterats. Utbrotten som inträffade framför allt under våren 2016 rapporterades från bland annat restauranger och skolor.

Slutrapport Calicivirussäsongen 2015-2016 (PDF, 739 kB)